Lega Nazionale delle Associazioni Albanesi e Arberesh in Italia

Hymni Kombetar

Rreth flamurit të përbashkuar,
Me një dëshirë dhe një qëllim,
Të gjithë Atij duke iu betuar,
Të lidhim besën për shpëtim.

Prej lufte veç ai largohet,
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk friksohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor.

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë Atdheun në çdo vend,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë,
Këtu armiqtë s'kanë vend.

Se Zoti vet e tha me gojë,
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë,
Për te, për te luftojmë ne.

L'inno Nazionale

Uniti intorno alla bandiera,
con un desiderio ed un obiettivo,
tutti noi giuriamo ad essa
di combattere per la nostra salvezza.

Dalla guerra si allontana
Solo chi è nato traditore
Chi è uomo non ha timore
ma muore, muore come un eroe.

Armati a disposizione della patria rimarremo,
Per proteggerla ovunque,
I nostri diritti non li dividiamo,
I nemici qui non hanno posto.

Perchè il Signore ha affermato,
Che le nazioni spariscono dalla terra,
Ma l'Albania continuerà a vivere,
Poichè è per lei, per lei che combattiamo.

The National Anthem

United around the flag,
With one desire and one goal,
Let us pledge our word of honor
To fight for our salvation

Only he who is a born traitor
Averts from the struggle.
He who is brave is not daunted,
But falls - a martyr to the cause.

With arms in hand we shall remain,
To guard our fatherland round about.
Our rights we will not bequeath,
Enemies have no place here.

For the Lord Himself has said,
That nations vanish from the earth,
But Albania shall live on,
Because for her, it is for her that we fight.